Email
thietbixaydungpanasonic@gmail.com
Hotline
0966 58 54 88

Chính Sách Bảo Mật

ASIA MHT.,JSC (viết tắt là “MHT”) là nhà cung cấp toàn diện về thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, Công ty chúng tôi xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin về sản phẩm của chúng tôi và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, MHT luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin hữu hiệu nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin nói trên. Từ cơ sở đó, MHT sẽ cố gắng tạo ra những quy tắc và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong phạm vi công ty, cũng như để vạch ra một chính sách về quyền riêng tư và phổ biến chính sách đó một cách rộng rãi đến các thành viên ban lãnh đạo và nhân viên. MHT cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng xem "Điều khoản bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi. Với mục đích giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

1.    Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng. 
MHT sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. MHT sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và áp dụng một cách thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục, giúp chúng tôi quản lý thông tin khách hàng tốt hơn.

2.    Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu. Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, MHT sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân dành cho mỗi doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ những quy tắc của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, MHT sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

3.    Triển khai các biện pháp đánh giá mức độ an toàn và sửa chữa sai sót. 
Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, MHT sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn sự truy cập không thích đáng từ bên ngoài công ty và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn, MHT sẽ xác minh nguyên nhân để đưa ra những biện pháp sửa chữa phù hợp.

4.    Tuân thủ pháp luật và các quy định. 
MHT sẽ tuân thủ pháp luật, các hướng dẫn và quy định khác về việc xử lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, MHT cũng sẽ tuân thủ những quy tắc riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó. Chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng.

5.    Tôn trọng các quyền của cá nhân sở hữu thông tin. 
Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, MHT sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

MHT sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về bạn. MHT sẽ không cung cấp hoặc tiếp lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn. Tuy nhiên MHT được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp MHT tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của MHT hoặc khách hàng.

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về điều khoản bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại Hotline: 0966 58 54 88

Tư vấn trực tuyến